Pogoji poslovanja

Podatki o lastniku strani / poslovnem subjektu
ARTMANIA d. o. o.
Pot v Bitnje 72, 4000 Kranj
Davčna št.: SI 97894621 (smo zavezanci za DDV)
Matična št.: 6289983000
Vpisani v register pri Okrožnem sodišču v Kranju Srg. Št.: 2013/764, dne 07.01.2013.

Splošni pogoji in pravila spletne strani www.moja-diplomska.si

Ob prijavi na e-novice, ob naročilu izdelka ali storitve se uporabnik zavezuje, da se strinja z vsemi splošnimi pravili in pogoji uporabe spletnih vsebin te spletne strani in naših storitev. Vsakič, ko se prijavite na to spletno stran, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami, ki se nahajajo v naših pravilih in pogojih uporabe, in jih tudi sprejemate. Če se z našimi pogoji in pravili ne strinjate, ne smete uporabljati naših vsebin in storitev

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev in pravil o uporabi spletne strani www.moja-diplomska.si se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletni strani www.mojadiplomska.si. To predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med vami kot uporabnikom ter nami, spletno stranjo www.moja-diplomska.si oziroma ponudnikom (Artmania d. o. o.).

2. OPREDELITVE POJMOV

Ponudnik in lastnik spletne strani je Artmania d. o. o., Pot v Bitnje 72, 4000 Kranj. Uporabnik ste vi, ki obiskujete in brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to, ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec. www.moja-diplomska.si je spletna stran, informacijski sistem, ki vsebuje različne lastne, avtorske in avtorsko zaščitene spletne vsebine ter storitve v okviru naše dejavnosti. Uporaba spletnih vsebin in uporaba naših storitev je popolnoma na lastno odgovornost. Z obiskom naše spletne strani in registracijo oziroma z uporabo naših storitev se v celoti strinjate s Pravili in pogoji spletne strani www.moja-diplomska.si in v celoti prevzemate odgovornost.

3. PRODAJA IZDELKOV

Cene izdelkov
Cene izdelkov so opredeljene pri posameznemu izdelku in vsebujejo DDV. Artmania d. o. o. je zavezanec za DDV. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine.

Plačilo izdelkov
Kupec plača izdelke na naslednji način:
- plačilo na TRR pred izdelavo.

Reklamacije
Kakovostne in količinske reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prevzema blaga na podlagi pisne reklamacije in vrnjenim izdelkom. Ob reklamaciji je potrebno navesti razlog reklamacije. V primeru, da reklamacija s strani kupca ni upravičena, je ne bomo upoštevali.

Veljavnost ponudbe
Navedene cene na spletni strani veljajo do preklica. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila.

Garancija
Za izdelke na spletni strani veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

Dobavni rok
Izdelki in storitve so opravljeni po naročilu. Zato je tudi rok dobave okvirno opredeljen. Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni.

Dostava
Ponudnik mora blago dostaviti v obljubljenem času. Dostavo opravlja Pošta Slovenije ali drugi ponudnik, s katerim sodeluje podjetje. V primeru nezmožnosti prevzema paketa poštni delavec pusti obvestilo v poštnem nabiralniku oz. po dogovoru.

Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter naročil.

4. DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN UPORABA

Dostop do spletne strani www.moja-diplomska.si je zagotovljen neprekinjeno, vse dni v letu, razen v času vzdrževanja in posodobitev spletnih strani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve spletne strani kadarkoli oziroma kateregakoli dela spletne strani in funkcionalnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Uporaba
Obisk spletne strani www.moja-diplomska.si in uporaba vsebin/storitev je popolnoma na lastno odgovornost.
Uporaba spletne strani www.moja-diplomska.si je pogojena z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo vsebin spletne strani www.mojadiplomska.si izrecno soglašate z njeno vsebino. Obvezujete se, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega portala.

S tem, ko ste pristali na spoštovanje Splošnih pravil in pogojev spletne strani www.moja-diplomska.si, izrecno pristajate, da ne boste: ▪ uporabili teh spletnih strani (vsebin/storitev) za protipravno ravnanje ali spodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega; ▪ uporabljali vsebin/storitev za kakršnekoli nezakonite namene; ▪ nezakonito presnemavali ali kopirali naših vsebin, ki so v celoti zaščite z zakonom o intelektualni lastnini.

Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik www.moja-diplomska.si (Artmania d. o. o.) se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika spletne strani in zbira osebne podatke, kot sta elektronski poštni naslov in osebno ime.
Osebni podatki, ki jih zbira ponudnik, so uporabljeni za lastne evidence ter za obveščanje o storitvah ali izdelkih, ki so ali bodo na voljo. Ponudnik ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam ali poslovnim partnerjem. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izključitev jamstva
Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran in naše storitve izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost portala sta vam ponujeni »taki kot sta«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporaba fotografij in grafik
Fotografije so last Artmanie d. o. o. V primeru, da bi želeli slike uporabiti za svoje namene, pišite na email info@moja-diplomska.si, in se bomo dogovorili, kakšni so pogoji uporabe.

Izključitev odgovornosti
V nobenem primeru Artmania d. o. o. oziroma njeni sodelujoči na teh spletnih straneh, ne bodo odgovorni za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe te spletne strani ter nepravilne uporabe naših storitev. Uporaba naših spletnih vsebin in uporaba naših storitev je dovoljena izključno na lastno odgovornost. Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Spremembe določil
Artmania d. o. o. si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Preklic vpisa na spletno stran / Izpis
V kolikor želite preklicati registracijo in prejemanje kakršnihkoli elektronskih sporočil spletne strani www.moja-diplomska.si, se morate s spletne strani samostojno izpisati s pomočjo povezave, ki se nahaja v vsakem sporočilu. Lahko pa nam tudi samo pošljete e-mail z vsebino ODJAVA na info@moja-diplomska.si. Vsi uporabniki spletne strani so sami odgovorni za svoj lasten izpis

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Spletno stran www.moja-diplomska.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so na spletni strani www.moja-diplomska.si razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe (navedba vira in povezava na našo stran).

Končna določba
Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju. Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

V Kranju, dne 05.02.2018